Tilgjengelegheitserklæring for ferjedatabanken.no

  • ferjedatabanken.no
  • STATENS VEGVESEN, organisasjonsnummer 971 032 081
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statens vegvesen ønsker at innholdet og tjenestene våre er tilgjengelig for alle. Derfor jobber vi kontinuerlig med å identifisere og rette feil med universell utforming. Målet vårt er at innholdet på ferjedatabanken.no skal oppfylle kravene i WCAG 2.1.

Det brukes automatisk testverktøy for å finne feil tidlig.