Tilgjengelegheitserklæring for bomlo.betreinnsats.no

  • bomlo.betreinnsats.no
  • BØMLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 834 210 622
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Zpirit har nett oppdatert basen for denne løysinga slik at den er i tråd med TE-krava.
Sjå https://dev.zpirit.no/betreinnsats/nynorsk/

Me vil overføra Bømlo sin BTI-rettleiar til det oppdaterte rammeverket, så snart råd er (målet er ila dei to neste vekene).

Bømlo kommune er ansvarleg for å vurdera innhald dei sjølv har endra / lagt til utover vår base – opp mot TE-krava.