Tilgjengelighetserklæring for Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Alternativene for språkvalg er ikke mulig å nå med tastatur. Brukere som kun navigerer med tastatur får derfor ikke endret språk på undersøkelsen. Det er heller ikke mulig å bruke tastatur for å velge "re-enter survey"-linken som vises etter brukeren har vært inaktiv i over 20 minutter.  

Innhold som bryter kravet

Dersom brukeren er inaktiv i mer enn 20 minutter, vil det neste gang brukeren trykker på noe vises en side med beskjed om at de må oppdatere siden eller trykke på en link for å komme tilbake til undersøkelsen. Brukeren blir ikke gitt noen mulighet til å justere eller slå av denne tidsavgrensningen, og det kommer heller ikke noe varsel før tiden utløper, så brukeren får ikke mulighet til å forlenge tiden. Dette kan føre til at brukerne opplever uforutsette endringer i innholdet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket som er angitt i koden samsvarer ikke alltid med språket brukeren har valgt. Dersom brukeren endrer språk, vil det forrige språket bli stående i koden helt til siden blir lastet inn på nytt. Dette kan føre til at innholdet ikke blir riktig opplest av en skjermleser.

Innhold som bryter kravet

Feilmelding til input-felt er ikke koblet til skjemaelementet. Feilmeldingen som vises er generell og beskriver ikke feilen, som kan gjøre det vanskelig for brukeren å vite hva de har gjort feil.

Innhold som bryter kravet

Dersom det blir oppdaget en feil vil det kun vises en generell feilmelding, brukeren får ikke noe forslag om hvordan feilen kan rettes. Dette kan gjøre det vanskeligere for brukeren å rette opp feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Koden inneholder to typer syntaksfeil som ikke samsvarer med kravet: feil nøsting av elementer, og duplikate ID-er. Dette kan hindre hjelpemidler fra å tolke og presentere innholdet riktig.

Innhold som bryter kravet

Nedtrekkslistene for å velge organisatorisk enhet har ingen tilknyttet ledetekst. Dette kan føre til at skjermlesere ikke leser opp riktig ledetekst til brukeren.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Samtykkeløsningen som benyttes er en Altinn II-tjeneste. Altinn har publisert en tilgjengelighetserklæring som gjelder for denne delen her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/67f8f34e-bd31-4d88-9a66-39…

Skjemaet som benyttes for bestilling av MUST er en Altinn 3-tjeneste. Altinn har publisert en tilgjengelighetserklæring som gjelder for dette skjemaet her: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/950eb7c8-1317-46c0-b6e4-eb…