Tilgjengelighetserklæring for Hjorteviltregisteret.no

 • Hjorteviltregisteret.no
 • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hjorteviltregisteret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er noen knapper som leses opp flere ganger ved bruk av skjermlesers gjennomlesningsfunksjon. Ledetekst for periode og datoformat lese opp flere ganger av skjermlesers gjennomlesnings funksjon. Dette gjør det problematisk for brukere som har behov for kompenserende teknologier å skal forstå alt innhold på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet er ikke optimalisert for flere skjermbredder, dette gjør at alt innhold ikke blir visuelt tilgjengelig. Dette påvirker alle visuelle brukere.

Innhold som bryter kravet

Tekstlig beskrivelse på noen knapper er bare delvis synlig når tekststørrelsen blir endret. Det er noen input felt som ikke er dynamisk tilpasset til endring av tekststørrelse, dette gjør at ledetekst ikke lenger blir fullstendig leselig. Dette gjelder også for nedtrekksmenyer. Dette gjør det vanskeligere for brukere med nedsatt syn å forstå og å kunne utnytte innholdet på nettstedet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet er ikke optimalisert for dynamisk tilpasning, det mangler flere terskler for endring av innhold slik at dette blir mulig å tyde og horisontal rullegardin oppstår. Filter for kart låser brukeren uten forklaring for å lukke dette. Dette påvirker alle visuelle brukere.

Innhold som bryter kravet

Avkryssningsfelter har midtstilt tekst, dette gjør at linjeavstand ikke blir overholdt. Dette påvirker brukere som er svaksynte eller som har dysleksi.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler låst fokusområde ved bruk av tastaturnavigasjon. Dette gjør at fokusrekkefølge går ut av nedtrekksmenyen mens menyen fortsatt er åpen og den da dekker til deler av sideinnholdet. Dette påvirker brukere med nedsatt motorisk funksjonsevne.

Innhold som bryter kravet

Det er generelt synlig fokus på nettstedet, men det er flere området hvor det finnes usynlige hopp hvor det synlige fokuset da forsvinner. Dette påvirker brukere med nedsatt motorikk eller som har behov for kompenserende teknologier.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes inputfelt for dato hvor det mangler feilmelding om en skriver inn ugyldige verdier. Det er brukt avkryssningsbokser som må være avhuket for å gi resultat, dette har ingen tilbakemelding om at avkrysning mangler. Dette gjør det vanskelig for brukere av kompenserende teknologier eller som har nedsatt syn, motorisk evne eller kognitiv evne å kunne forstå sammenhengen i sideinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes inputfelt for dato hvor det mangler feilmelding om en skriver inn ugyldige verdier. Det er brukt avkryssningsbokser som må være avhuket for å gi resultat, dette har ingen tilbakemelding om at avkrysning mangler. Dette gjør det vanskelig for brukere av kompenserende teknologier eller som har nedsatt syn, motorisk evne eller kognitiv evne å kunne forstå sammenhengen i sideinnholdet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Se tilgjengelighetserklæring for Miljodirektoratet.no: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/d3d7b9f3-615c-4b54-b508-5f…