Tilgjengelighetserklæring for fagskole.tffk.no

 • fagskole.tffk.no
 • TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 922 420 866

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fagskole.tffk.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kodefeil: I artikkeloversikt på forsiden har alternativ tekst og bildetekst byttet plass. Alternativ tekst til bilder i lenkesamling vises ikke ut. Acos jobber med å rette feilene. 

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartløsninger på nettsiden som er ikke omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tidslinjer: Milepælene mangler oeverskriftsnivå. Acos jobber med å å rette feilen. Tabeller: Tabeller blir ikke alltid kodet korrekt på mindre skjermer. Acos jobber med å rette feilen. Nyhetslister og kalenderhendelser: På nyhetslisten og oversikt over kalenderhendelser er det hopp i overskriftsnivåer. Overskriften på siden har overskriftskode h1 mens lenkene har overskriftskode h3.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte bilder av tekst kan forekomme. I flere tilfellene er informasjonen på bildet lagt inn i teksten som bildet illustrerer.

Dessverre kan brukerne oppleve at enkelte bilder bryter med reglene for universell utforming. 

Tilgjengelige alternativ

Det finnes alternativ-tekst som beskriver teksten på bildet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes feil i koden på følgende moduler som gjør at det bryter med reglene for universell utforming:

Dokumentleser: Dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon. 

Vår leverandør Acos jobber med å rette disse feilene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .