Tilgjengelighetserklæring for e-h.kommune.no

 • e-h.kommune.no
 • EVJE OG HORNNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 966 109

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
EVJE OG HORNNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på e-h.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke tekstet lydopptak fra kommunestyremøter, da vi ikke har nødvendig programvare til dette.

Dette kan føre til at de som har hørselsutfordringer ikke får med seg innholdet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene til fargekontrast.

Brukere som er fargeblinde eller har nedsatt syn kan få problemer med å se elementene som har for dårlig kontrast mot for eksempel bakgrunnen.

Hos oss gjelder det blant annet skråstreken som skiller mellom sidenivåer når man navigerer på nettsida, og publiseringsdato for artikler.

Det er nettsideleverandør som må utbedre dette. De er klar over feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe tekst kan bli avkuttet når den endrer størrelse.

Besøkende med nedsatt syn kan miste informasjon hvis tekst kuttes når den skaleres opp.

Hos oss gjelder det blant annet tjenesten «Fant du det du var på jakt etter?» Denne går igjen på de aller fleste sidene.

Det er nettsideleverandør som må utbedre dette. De er klar over feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har ikke testet dette punktet ennå. Det må testes av utvikler. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mulige feilmeldinger er ikke tydelig beskrevet med tekst. Muligens bare en feilkode. Dette må utbedres av leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen ledetekster i skjemaelement er mangelfulle.

Dette kan gå ut over de med synsvansker, men kan også gjøre skjemautfyllingen vanskeligere for alle. 

Kan gjøre at det er spesielt vanskelig for de som må bruke skjermleser å oppfatte informasjonen på nettsiden.  

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er lik element-ID på flere elementer på samme side. Dette ligger i hvordan elementer er kodet.

Det kan gå ut over de med synsvansker, blant annet ved å gjøre det vanskelig for de som må bruke skjermleser å oppfatte informasjonen på nettsiden.  

Hos oss gjelder det blant annet hovedsider som presenterer flere undersider ved bruk av boks-oppsett.

Det er nettsideleverandør som må utbedre dette. De er klar over feilen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen ledetekster i skjemaelement er ikke riktig kodet.

Dette kan gå ut over de med synsvansker, men kan også gjøre skjemautfyllingen vanskeligere for alle. Spesielt for de som må bruke skjermleser å oppfatte informasjonen på nettsiden.  

Hos oss gjelder det blant annet «registrer en sak» på hjemmesiden og søkefeltet på intranett.

Det er nettsideleverandør som må utbedre dette. De er klar over feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .