Tilgjengelighetserklæring for Altinn for Patentstyret

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PATENTSTYRET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Altinn for Patentstyret slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ikke gir tekstalternativ for innhold som ikke er tekst. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at brukeren ikke får lest opp alternativ tekst de stedene i skjemaene hvor vi bruker bilder. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ikke er kodet som det ser ut som. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker ikke alltid får presentert innhold tilpasset behovene sine. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ikke blir vist korrekt i stående retning. Dette skyldes manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at brukeren ikke ser alt innholdet ved valg av stående retning. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som bygger utelukkende på farge. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det er vanskelig for bruker å skille hva som er ren tekst, og hva som er lenker. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som har for lav kontrast mellom tekst og bakgrunn. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at asterisk for obligatorisk felt kan være vanskelig å lese. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som ikke kan endres til 400 prosent uten tap av informasjon eller funksjonalitet. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker må rulle sidelengs for å se alt innhold. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som har for svakt kontrastforhold. Dette skyldes manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at noen brukere kanskje ikke oppfatter inputfelt, Logg ut-knapp og profilikon. Vi har kontaktet leverandøren for å få rettet dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har lenker på siden der lenkens mål og funksjon ikke fremgår tydelig av lenketeksten. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at det er vanskelig for bruker å vurdere formålet med lenken og hvorvidt den skal åpnes. Vi jobber med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som gjør at brukere ikke kan bruke kodede ledetekster. Dette skyldes manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at det er vanskelig for brukere som bruker visuelle ledetekster å bruke kodede ledetekster. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som mangler ledetekster eller instruksjoner ved skjemaelementer bruker må fylle ut. Dette skyldes prioriteringer da løsningen ble utviklet. Det betyr at bruker kanskje ikke oppfatter at/hvor hen må oppgi inndata. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som inneholder kodefeil. Dette skyldes manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at brukerne muligens ikke får innholdet presentert på riktig måte. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Innhold som bryter kravet

Vi har komponenter på siden der navn/rolle ikke er bestemt i koden. Dette skyldes manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at skjemaelementene ikke er koblet til en ledetekst i koden, og brukeren klarer ikke å identifisere hvilken funksjon en komponent har. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring

Innhold som bryter kravet

Vi har innhold på siden som gjør at statusbeskjed om viktige endringer gir kontekstendring. Dette skyldes manglende funksjonalitet fra leverandøren. Det betyr at brukeren ikke får statusbeskjeder om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring. Vi viser til informasjon fra Altinns tilgjengelighetserklæring


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .