Tilgjengelighetserklæring for elverum.kommune.no

  • elverum.kommune.no
  • ELVERUM KOMMUNE, organisasjonsnummer 952 857 991

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ELVERUM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på elverum.kommune.no slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

To sider mangler tittel, som gjør at skjermlesere ikke får annonsert tittelen på siden, som igjen gjør at brukeren kan miste oversikt hvor de er.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes lenker uten tekstalternativ, som gjør at brukeren ikke vet hva formålet med lenken er.

Innhold som bryter kravet i regelverket

1. Ofte stilte spørsmål-sidene inneholder informasjon skjult i "trekkspill" som ikke kan nås ved bruk av tastaturet.

2. Hovedmenyen har flere ulike lenker med samme tekstalternativ, som kan gjøre at brukeren ikke forstår formålet med lenken

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

1. Henger sammen sammen med krav 2.4.4, lenker uten tekstalternativer, som gjør at brukeren kan ha vanskeligheter med å vite formålet med lenkene

2. Knapper uten tekstalternativer, gjør at brukere med skjermleser ikke forstår formålet med knappen

3. Det er to rammer, iframes, som mangler tekstalternativ, som igjen gjør at brukere kan ha vanskeligheter med å forstå formålet med iframe på siden.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .