Personvernerklæring – Løsning for tilgjengelighetserklæring

Kontaktinformasjon

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) v/Tilsynet for universell utforming av ikt
post@uutilsynet.no
PB 8115 Dep., 0032 Oslo

Personvernombud

Personvernombudet vårt kan du kontakte på e-postadresse personvernombud@digdir.no.


Du kan også sende post til:


Digitaliseringsdirektoratet
Postboks 8115 Dep.
0032 Oslo

Merk konvolutten «Digitaliseringsdirektoratets personvernombud».

Behandlingen sitt formål og behandlingsgrunnlag

Digdir benytter personopplysningene for å identifisere hvem som logger seg inn i løsning for tilgjengelighetserklæring, produserer en tilgjengelighetserklæring eller sletter en produsert tilgjengelighetserklæring på vegne av en virksomhet.


Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 (1) e) som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet.

 

Tilsynet i Digdir håndhever regelverket om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringslovens § 18 og § 19a jf. § 36 og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger § 5 jf. § 4e. Tilsynet kan ifølge regelverket innhente opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver.

Hvilke personopplysninger blir behandlet

Digdir behandler disse opplysningene om dem som bruker løsningen for tilgjengelighetserklæring: 

  • Fornavn og etternavn
  • Personnummer  
  • Tidspunkt og type handling
  • IP-adresse


Behandlingen foregår i forbindelse med følgende handlinger: 

  • Innlogging i løsningen
  • Produsering av en tilgjengelighetserklæring
  • Sletting av en tidligere produsert tilgjengelighetserklæring

Innlogging i løsningen, produsering og sletting av en produsert tilgjengelighetserklæring kan utføres av ansatte i virksomheten eller av eksterne som har mottatt nødvendig innloggingsinformasjon.

 

For alle som logger inn i løsningen, produserer en tilgjengelighetserklæring eller sletter en tidligere produsert tilgjengelighetserklæring på vegne av en virksomhet, vil fornavn, etternavn og personnummer bli lagret.

Hvordan opplysningene blir slettet

Alle personopplysningene blir automatisk slettet fra løsningen etter 15 måneder.

Personopplysninger knyttet til hvem som produserer eller sletter en produsert tilgjengelighetserklæring vil automatisk bli slettet dersom en annen person utfører disse handlingene på nytt for samme erklæring.

Rettighetene dine

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg selv. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt blir behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Forespørsler om innsyn kan rettes til post@uutilsynet.no.

Dersom du mener Digdir ikke har overholdt dine rettigheter i samsvar med personopplysningsloven har du rett til å klage til Datatilsynet.

Deling av informasjon til tredjeparter

Digdir utleverer ikke opplysninger til tredjeparter. Personopplysningene blir lagret innenfor EUs medlemsland.

Endringer i denne personvernerklæringen

Dersom denne personvernerklæringen blir endret vil Digdir informere om dette.