Her kan du opprette tilgjengelegheitserklæring

Løysinga er open for pålogging for verksemder i offentleg sektor.

Verksemder i offentleg sektor som ikkje har fått tilsendt PIN-kode kan sende e-post til post@uutilsynet.no. Det er verksemda sjølv som må vurdere om dei er del av offentleg sektor eller ikkje. Grunna stor pågang kan de oppleve litt ventetid før de får svar på e-post.

Private verksemder har ikkje tilgang til løysinga.

Utfordringar med lagring

Nokre verksemder har opplevd tekniske utfordringar når dei skal lagre tilgjengelegheitserklæringa. Vi anbefaler at berre éin person jobbar om gongen i ei og same erklæring.

Hugs at du må lagre ofte undervegs. Skulle du stå fast, ta kontakt, så finn vi gode løysingar saman.

Du må ha fått tilsendt PIN-kode for å logge deg inn i løysinga for tilgjengelegheitserklæring.

ID-porten logo

Logg inn med ID-porten